0

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) Aquatec AT8 a AT8 PLUS jsou určeny pro kapacitu 3 až 7 EO (ekvivalentních obyvatel). Domovní ČOV Aquatec čistí vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování činidla pro srážení fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky.

Základní typ AT8

od 42 900,00 Kč bez DPH

Jedná se o nejprodávanější typ domovní čistírny v ČR určený pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Účinnost čištění u tohoto typu ČOV dosahuje 80 – 97% dle EN-12566-3. Domovní čistírna AT8 je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita. V takovém případě je vhodné k čistírně dokoupit mikroprocesorovou řídící jednotku AQC Basic, kterou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.)

Koupit v e-shopu

Prémiová varianta AT8 PLUS

od 56 900,00 Kč bez DPH

Jedná se o prémiovou řadu nejprodávanějšího typu domovní čistírny v ČR. Oproti základnímu typu AT8 je typ AT8 PLUS navíc vybaven mikroprocesorovou řídící jednotkou AQC PLUS s integrovaným solenoidem. Jednotka má 10 přednastavených programů provozu, které je možné volit podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.). Tato jednotka s integrovaným solenoidem automatizuje řízení cirkulace a okysličování a zcela nahrazuje mechanický pětiventilový rozvaděč vzduchu, který používá základní typ AT8. Řídící jednotka AQC PLUS spolu s dmychadlem je umístěna vedle ČOV, v samostatné šachtě, která se dodává ve společném setu k této čistírně. Účinnost čištění u tohoto typu ČOV dosahuje 93 – 98% dle EN-12566-3. Domovní čistírna AT8 PLUS je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz.

Koupit v e-shopu

Vlastnosti

 • Certifikovaná ČOV zařazena do nejvyšší kategorie III

 • Vysoká účinnost čištění až 98%

 • Samonosná konstrukce z kvalitního materiálu

 • Jednoduchá a rychlá instalace

 • Snadná obsluha a údržba

 • Akumulační zóna pro nárazový nátok vody (vana)

 • Místo odběru vzorků přímo v ČOV

 • Minimální provozní náklady

 • Záruka 10 let

Základní parametry

 • ČOV určena pro kapacitu: 3 - 7 EO (ekvivalentních obyvatel)

 • Maximální denní nátok Qmax: 875 litrů

 • Základní rozměr ČOV: průměr 1400 mm, výška 2200 mm

 • Příkon dmychadla: 43 W při 200 mbar

 • Hmotnost: 125 kg

 • Standardní průměr nátokového hrdla: DN125

 • Standardní průměr odtokového potrubí: DN125

 • Bezpečnostní uzamykatelné víko s UV stabilizací

Soubory ke stažení

Popis technologie

Vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jedné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, který spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění oxidací, kdy dusičnany – nitráty (proces nitrifikační) a následně odstraňování dusičnanového znečištění (proces denitrifikační). Jsou zde vytvořeny podmínky také na částečné biologické odbourávání fosforu. Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. vločkovým – kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s touto technologií mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru obdobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je recirkulací vrácen zpět do čistícího procesu. Domovní čistírny Aquatec AT jsou navíc vybaveny akumulační zónou pro vyrovnání nárazového přítoku většího množství splaškové vody.  

Účinnost čištění a kvalita vody na odtoku

Parametry přečištěné vody na odtoku z biologických čistíren odpadních vod Aquatec AT s velkou rezervou splňují požadavky Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. i NV č. 57/2016 Sb., které stanovují limity přípustného stupně znečištění vody u jednotlivých ukazatelů. Účinnost čištění domovní ČOV Aquatec AT se pohybuje mezi 80 – 98% dle posuzovaného parametru.

Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV řady AT lze tedy vypouštět, se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu, jak do vod povrchových (řeka, rybník, vodoteč, případně dešťová kanalizace), tak je možné přečištěnou vodu také vsakovat do podloží nebo použít přečištěnou vodu z ČOV na zálivku okrasné zahrady.

Vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV upravuje novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. § 15a, odst. 1. a odst. 2. Na základě tohoto zákona je možné certifikované čistírny Aquatec AT povolit ve zkráceném stavebním řízení, tzv. na ohlášení.

Certifikace

Biologické čistírny Aquatec AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005 +A2:2013 jim byl vystaven Eurocertifikát CE. Čistírny Aquatec AT splňují také evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou co do hodnot nejpřísnějšími normami pro vypouštění vody do okolního prostředí. Čistírny Aquatec AT tak patří ke špičkám na celoevropském trhu.

 • Moderní technologieModerní technologie
 • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
 • Příznivé cenyPříznivé ceny
 • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
 • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.