0

Biologické čistírny odpadních vod (ČOV) Aquatec AT300 – AT2000 jsou určeny pro centrální čištění splaškových a komunálních odpadních vod z obcí a menších měst do 2000 EO. Kapacitně jsou tyto biologické čistírny schopny řešit zdroje splaškových vod v objemech od 45 do 300 m³/den.

Po předčištění průmyslových odpadních vod s organickým znečištěním mohou sloužit jako biologický dočišťovací stupeň pro masokombináty, mlékárny, sýrárny, vinařské závody, atd.

Specifikace zařízení

Kompaktní ČOV Aquatec AT300 – AT2000 se skládají ze dvou či více paralelně zapojených linek biologických reaktorů, doplněných o čerpací stanici se strojním mechanickým předčištěním, vyrovnávací homogenizační nádrží, kalovým hospodářstvím a kompletní technickou infrastrukturou s měřením, regulací a monitoringem. Paralelním zapojením jednotlivých biologických reaktorů je zabezpečena možnost etapové výstavby.

Popis technologie

Vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jedné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, který spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění oxidací, kdy dusičnany – nitráty (proces nitrifikační) a následně odstraňování dusičnanového znečištění (proces denitrifikační). Jsou zde vytvořeny podmínky také na částečné biologické odbourávání fosforu. Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. vločkovým – kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s touto technologií mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru obdobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je recirkulací vrácen zpět do čistícího procesu. Využitím popsané technologie v procesu čištění je zabezpečená vysoká kvalita vyčištěné vody, nízké investiční a provozní náklady.

Účinnost čištění a kvalita vody na odtoku

Parametry přečištěné vody na odtoku z biologických čistíren odpadních vod Aquatec AT s velkou rezervou splňují požadavky Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., které stanovuje limity přípustného stupně znečištění vody u jednotlivých ukazatelů. Účinnost čištění biologických ČOV Aquatec AT se pohybuje mezi 80–98 % dle posuzovaného parametru. Přečištěnou odpadní vodu po biologickém čištění lez tedy vypouštět do povrchových vod. Čistírny Aquatec AT svojí účinností čištění patří ke špičkám na celoevropském trhu.

Parametr Průměrně dosahované hodnoty na odtoku Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK₅ 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH₄ 2 mg/l 5 mg/l
N celk. 15 mg/l 25 mg/l
P celk. 3 mg/l 7 mg/l

Osazení ČOV Aquatec AT300 – AT2000 ovál MAXI

Jedná se o nejnovější typ oválných biologických ČOV Aquatec AT řady MAXI, které se osazují do výkopu jako zapuštěné nádrže na základovou železobetonovou desku o tloušťce cca 400 mm tak, aby vrchní hrana revizních vstupních (komínků) vyčnívala cca 50 mm nad upravený terén. Stejným způsobem se osazuje čerpací stanice, vyrovnávací homogenizační nádrž a kalojem. Nad těmito nádržemi je umístěný kontejnerový objekt, kde se v jedné části nachází zázemí pro obsluhu a ve druhé části je umístěno strojní mechanické předčištění, dmychadla a kalové hospodářství, které tvoří kompletní technologickou infrastrukturu čistírny.

Typ čistírny Návrhový max. přítok [m³/d] Návrhové zatížení [kg BSK₅/d] Počet reaktorů [ks] Celkový užitečný objem reaktorů [m³] Celkové rozměry ČOV [m] Celková plocha [m²] Instalovaný příkon [kW]
AT300 ovál MAXI 45 18 1 76,3 26 × 13,5 351 15,5
AT400 ovál MAXI 60 24 1 91,5 28 × 13,5 378 18,5
AT500 ovál MAXI 75 30 1 110,6 30 × 13,5 405 18,5
AT600 ovál MAXI 90 36 2 152,6 26 × 13,5 351 17,7
AT800 ovál MAXI 120 48 2 183,0 28 × 13,5 378 22,72
AT1000 ovál MAXI 150 60 2 221,3 30 × 13,5 405 22,72
AT1200 ovál MAXI 180 72 3 274,5 28,8 × 13,5 389 27,82
AT1500 ovál MAXI 225 90 3 331,9 30,8 × 15,0 462 27,82
AT2000 ovál MAXI 300 120 4 442,5 30,8 × 15,0 462 33,12

Proč zvolit biologickou čistírnu od nás?

  • Moderní technologieModerní technologie
  • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
  • Příznivé cenyPříznivé ceny
  • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
  • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.