0

Provádíme revize vodních děl - domovních ČOV ohlášených podle §15a vodního zákona.

Dle zákona č. 254/2021 a novely č. 544/2020 s účinností od 1.2.2021 je vlastník domovní ČOV povinen provést nejpozději do 6 měsíců od jejího zprovoznění revizi ČOV a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí.