0

K domovní čistírně Aquatec AT je možné objednat službu odborného dozoru nad provozem ČOV a nastavit četnost kontrol. Standardně je možné objednat dozor ČOV ve frekvenci 2x nebo 4x ročně. Případě je možno sjednat individuální počet dozorů ČOV podle potřeby zákazníka. Hlavním účelem předmětného dozoru je zaučit majitele ČOV správně provozovat dodané zařízení. Tuto službu není možné chápat jako převzetí odpovědnosti za provozování ČOV namísto majitele - provozovatele.