0

Pokud zákazník objedná službu aktivace ČOV se zaškolením, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadlo a řídící jednotku AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání.

Služba Cena služby
Služba uvedení ČOV do provozu se zaškolením, včetně dopravy po celé ČR. 3 000,00 Kč
Termín dojezdu technika Příplatek k ceně služby
Standardní doba do 10 – 15 pracovních dnů od objednání. Bez příplatku
EXPRESNÍ služba: Dle možností 1 – 5 pracovních dnů od objednání nebo rezervace konkrétního data dojezdu technika. Konkrétní datum se upřesní po vzájemné telefonické dohodě. + 2 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Služba uvedení ČOV do provozu obsahuje práci jednoho technika, který přijede do místa instalace ČOV a za účasti majitele nebo pověřené osoby provede zprovoznění zařízení.

  • Přivolaný technik zkontroluje jakým způsobem byla ČOV instalována a pokud bylo provedeno vše podle instalačních pokynů

  • Do čistírny (dle velikosti a typu) aplikuje 50–200 litrů aktivního mikrobiálního kalu, pro urychlení náběhu biologických procesů

  • Zaškolí majitele čistírny, co se týče běžného provozu zařízení, provede zaškolení ohledně seřizování ventilů u mechanického rozvaděče vzduchu, který se používá u standardního typu AT a předá informace ohledně údržby dmychadla.

  • Pokud se jedná o ČOV typu AT PLUS, pak technik propojí vzduchové hadice vedoucí od řídící jednotky AQC PLUS s technologickou částí uvnitř ČOV a jednotku spolu s dmychadlem uloží do samostatné šachty, která je u ČOV AT PLUS vždy součástí dodávky.

U základního typu ČOV AT, která je instalována v bezprostřední blízkosti domu není potřeba vést k čistírně el. kabel, pokud bude možné dmychadlo umístit do sklepa, garáže, technické místnosti, kůlny apod. (max. vzdálenost dmychadla od ČOV nepřesáhne 5 m). Dmychadlo se zapojí do el. zásuvky přímo v objektu a chráničkou (Kopoflex 50) se protáhne příslušná hadice vedoucí od dmychadla až ke vzduchovému rozvaděči s ventily v ČOV.

U domovních čistíren, které byly dodány spolu se samostatnou šachtou na dmychadlo, je nutné pro fungování dmychadla a řídící jednotky, aby do šachty na dmychadlo byl přiveden el. kabel CYKY 3x1,5 s jištěním 6A a byla v šachtě instalována el. zásuvka na 230V nejlépe ve třídě IP44. Bez funkční el. zásuvky není možné provést aktivaci ČOV, jedině že by se provizorně natáhl prodlužovací kabel z RD, na který by se dmychadlo s řídící jednotkou napojilo do doby, než elektrikář instaluje v šachtě el. zásuvku.

Základní ČOV řady AT je možné začít používat okamžitě, při dodržení těchto zásad:

  • ČOV je usazena do terénu a napojena na odpadní potrubí

  • ČOV je celá napuštěna vodou do výšky odtoku

  • Dmychadlo je příslušnou hadicí napojené na rozvaděč vzduchu uvnitř zařízení

  • Dmychadlo je uvedeno do chodu (zapnuté do el. zásuvky 230V)

  • Ventily vzduchového rozvaděče jsou z výroby již přednastavené, nicméně je vhodné zkontrolovat, zda je někdo na stavbě omylem neuzavřel

Aktivaci domovní ČOV biologickým kalem je vhodné naplánovat na dobu, až se majitelé do objektu nastěhují a do čistírny začnou natékat splašky.

Spuštění ČOV Aquatec AT do provozu
Spuštění ČOV Aquatec AT PLUS do provozu