0

Během provozu se v domovní ČOV postupně zvyšuje objem kalu, který je nutné po dosažení určité hranice odčerpat. Měření objemu kalu v ČOV se provádí v provzdušňovaném aktivačním prostoru, ze kterého naberete 1 litrů vody s aktivovaným kalem a nalijete do odměrného válce, případně do nějaké průhledné PET láhve. (Vodu nejlépe odebrat z hloubky cca 1 m). Necháte 30 min. odstát a následně bez míchání vody odčítáme výšku, resp. objem sedimentovaného kalu v odměrném válci (viditelné rozhraní vyčištěné vody a kalu). Tato hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 200 až 700 ml kalu na 1 litr vody. Tehdy ČOV dosahuje nejvyšší stupeň čištění.

Odčerpání přebytečného kalu se provádí podle potřeby při hodnotách vyšších než 750 ml kalu / 1 litr odpadních vod. Zpravidla po odčerpání přebytečného kalu by v ČOV mělo zůstat cca 100 až 200 ml kalu na 1 litr odpadních vod.

Aktivní kal v ČOV je aerobně stabilizovaný, nezapáchá a dá se použít do kompostu nebo na zahnojení okrasné zahrady. Tento kal však není vhodné používat jako hnojivo pro potraviny k přímé konzumaci (kořenová zelenina, jahody apod.). Přebytečný kal si můžete z ČOV odčerpat ponorným kalovým čerpadlem svépomocí nebo objednat službu odkalení ČOV u autorizované servisní organizace.

Nově nabízíme také službu odčerpání přebytečného kalu z domovní ČOV pomocí mobilního odkalovacího zařízení – kalolisu. Mobilní odpalovací zařízení (MOZ) slouží k odkalování domovních čistíren odpadních vod vylisováním sušiny aktivního kalu přímo v místě instalace ČOV. Svojí vysokou účinností je zařízení schopno dosahovat celkovou sušinu kalu až 15%. Přefiltrovaná voda z kalolisu se vrací zpět do ČOV a není tak nutné čistírnu celou vyčerpávat a znovu napouštět vodou. Vylisovaný a odvodněný kal je možné použít na kompost, případně ho jinak energeticky využít.

Služba Cena služby Cena dopravy
Odčerpání kalu na pozemek zákazníka 2 700,00 Kč 900,00 Kč
Odčerpání kalu z ČOV AT6 - AT8 pomocí mobilního kalolisu 3 700,00 Kč 900,00 Kč
Odčerpání kalu z ČOV AT10 - AT12 pomocí mobilního kalolisu 4 700,00 Kč 900,00 Kč

Součástí služby odkalení je vždy kontrola čistírny, seřízení a dopuštění vodou.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Postup odkalení ČOV
Mobilní odkalovací zařízení pro domovní ČOV - kalolis
Mobilní odkalovací zařízení pro domovní ČOV - kalolis